Krav Maga – det ultimate selvforsvaret

Krav Maga baserer seg på instinktreaksjoner kombinert med grovmotoriske bevegelser, dette gjør systemet eksplosivt og effektivt. Systemet passer for alle, da prinsippene er like, men tillempningen er individuell.

Vi baserer selvforsvarstreningen vår både på det fysiske og det psykiske aspektet. Den mentale biten er en viktig del av det hele. Derfor bruker vi mye aggresjons- og stressdriller. Mye av treninen går ut på og gjenkjenne en farlig situasjon. Vi går i dybden på hvordan en konflikt utarter seg og trener mye scenariobasert, etter at elevene har en ”verktøykasse” med teknikker. Denne treningen foregår ofte i realistiske omgivelser, i vanlige klær.

 

 

I Krav Maga lærer vi å forsvare oss, også mot væpnede angripere.
I Krav Maga lærer vi å forsvare oss, også mot væpnede angripere.
 I Krav Maga lærer vi å forsvare oss, også mot angrep på bakken.
Forsvar på bakke.

 

Jenter oppfordres til å delta.
Jenter oppfordres til å delta.
VIP Protection
Forsvar av tredjeperson.